BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ERP • DİJİTAL DÖNÜŞÜM ENDÜSTRİ 4.0

BT {Yönetimi - Operasyonu - Hizmet Yönetimi - İşe Alım Yönetimi - Organizasyonu - Proje Yönetimi - Hizmet Sürekliliği - Maliyet Yönetimi - Satınalma ve Tedarikçi Yönetimi} / Siber Güvenlik / Sistem Yönetimi / Teknik Operasyon / Bulut Bilişim / Data Center / Bilgi Güvenliği Yönetimi / Teknoloji Yönetimi / Veri Yönetimi / Kurumsal Yazılım Mimarisi / Akıllı Fabrikalar / eRP / Eğitim Teknolojileri / Bilişim Sistemleri Stratejileri / Bilişim Teknolojileri ve Hukuk / Kişisel Gelişim / Farkındalık / Liderlik / Stratejik Planlama / Duygusal Zeka / Takım Çalışması / Takım Koçluğu / Motivasyon / CxO İlişki Yönetimi / Yaşam Boyu Öğrenme

Bilgi Teknolojileri Yönetimi

Günümüzde verimlilik, teknoloji kullanımı ve yenilikçilik, firmaların rekabet gücünü belirleyen faktörlerin başında yer almaktadır. “Rekabet edebilir olma” becerisi, üretimde etkin kaynak kullanımı, kalite, zamanında teslimat, düşük maliyet ve süreklilik yeteneklerinin geliştirilmesi ile kazanılır. Bilgi teknolojisinin özellikle son 10 yılda giderek artan hızda değişmesi ve mobil yaşam iş yapma biçimlerini de derinden etkilemektedir. Böyle bir ortamda sadece konusunda uzman olmak, firmalar için yeterli olmamaktadır. Rekabet edebilmek için bilgi teknolojisi stratejilerini iyi belirleyerek çağımızın silahı olan bilgi ile donatılmış olmak daha fazla önem kazanmaktadır. Teknoloji yatırımları yüksek maliyetli oldukları kadar organizasyonel yapıyı etkileyecek riskleri de taşımaktadır. Bilgi sistemleri ve bilgi teknolojileri seçiminin rastgele değil, kapsamlı strateji belirleme çalışmalarını takiben yapılması yapılacak yatırımdan fayda sağlanması için büyük önem taşımaktadır. Dünyada yanlış teknolojik yatırımlar sebebiyle sıkıntı yaşayan firma oranı %60’ları geçmektedir.

Dijital Dönüşüm

Eğitim, sağlık, sanayi, tarım, ulaştırma, finans, perakende… Akla gelebilecek her iş alanında karşımıza çıkan günümüzün popüler kavramı: Dijital dönüşüm. Peki, nedir bu dijital dönüşüm? Neden önemli ve Dopigo olarak bizim de dolaylı olarak hizmet verdiğimiz perakende sektöründe dijital dönüşüm neleri kapsıyor? Kısaca, hayatımız dijital dönüşümle birlikte nasıl değişiyor? Dünya tarihinde bir buluş veya inovasyon gerçekleştiğinde farklı yollarla dünya geneline yayılır ve dünyadaki tüm milletler geçiş süreci yavaş veya hızlı da olsa bu gelişmelerden yararlanıp hayatlarının farklı alanlarında kullanıma sokarlardı. Yazıdan, matbaaya, baruttan, motorlu taşıtlara kadar süreç böyle işledi ve konumuz dijitalleşme ile alakalı olsa da hala böyle işliyor. Kısacası dijital dönüşüm; herhangi bir yapının (şirket, marka vb.) dijitalleşmeye ayak uydurmak amacıyla dijital unsurlardan yararlanarak, kurumsal ve operasyonel ekosistemlerini yeni iş ve düşünüş biçimlerine göre uyarlama ve adapte etme sürecidir. Dijital dünyanın hızlılığı ve kolaylığını gündelik hayatta kullanmak önemli bir avantajdır. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde farklı teknolojik buluşlar prototiplenip, geliştirilip hayata adapte edilirken diğer ülkelerin buna geçiş yapamaması büyük bir karışıklığı ortaya çıkarır. Bu nedenle dijital dönüşüm aslında bir anlamda topyekün gerçekleşen bir olgu. Diğer bir yandan teknolojinin sürekli kendini yenilediğini göz önünde bulundurursak bu dönüşümü erkenden yaşamaya başlamış olanlar bile sürekli değişmek zorunda.

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

ENDÜSTRİ 4.0

Endüstri 4.0, teknolojilerin ve değer zinciri organizasyonları kavramlarının kolektif bir bütünüdür. Siber-Fiziksel sistemlerin kavramına, nesnelerin, internetine ve hizmetlerin internetine dayalıdır. Bu yapı akıllı fabrikalar vizyonunun oluşmasına büyük katkı sağlar. Endüstri 4.0 genel olarak 3 yapıdan oluşmaktadır. 1-Nesnelerin İnterneti 2-Hizmetlerin İnterneti 3-Siber-Fiziksel Sistemler Endüstri 4.0 ile modüler yapılı akıllı fabrikalar kapsamında, fiziksel işlemleri siber-fiziksel sistemlerle izlemek, fiziksel dünyanın sanal bir kopyasını oluşturmak ve merkezi olmayan kararların verilmesi hedeflenmektedir. Nesnelerin interneti ile siber-fiziksel sistemler birbirleriyle ve insanlarla gerçek zamanlı olarak iletişime geçip işbirliği içinde çalışabilecektir. Hizmetlerin interneti ile hem iç hem de çapraz örgütsel hizmetler sunulacak ve değer zincirinin kullanıcıları tarafından değerlendirilecektir. Endüstri 4.0 sistemindeki üretim, makinelerin hizmet sundukları ve ürünlerle gerçek zamanlı olarak bilgi paylaştıkları bir sisteme benzetilmektedir. Alman Yapay Zeka Araştırma Merkezi (DFKI), içinde Siemens’in de bulunduğu 20 endüstriyel ve araştırma ortağının katkısıyla kurulan Almanya, Kaiserslautern’deki küçük bir akıllı fabrikada bu gibi bir sistemin uygulamada nasıl çalışacağını sergilemektedir. Ürünler ile imalat makinelerinin birbirleriyle nasıl haberleşebileceklerini göstermek için sabun şişelerinden faydalanmaktadır. Boş sabun şişelerinin üzerinde radyo frekansıyla tanımlama (RFID) etiketleri vardır ve bu etiketler aracılığı ile makinelerin şişelerin rengini tanıması sağlanmaktadır. Bu sistem sayesinde bir ürünün radyo sinyalleriyle ilettiği bilgiler, üretimin başında itibaren dijital ortamda saklanmasına olanak sağlanmaktadır. Bu şekilde bir siber-fiziksel sistem olarak ortaya çıkmaktadır.

Blog

Bloglarımızı buradan takip edebilirsiniz...

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

İletişim Formu

Danışmanlık, etkinlik, röportaj, konferans/sunum daveti ve genel konular için iletişime geçiniz...